Als dit de eerste keer is dat u gaat winkelen en u heeft hulp nodig, dan kunt u direct contact met ons opnemen via

Telefoon: +34 931 158 455

E-mail: [email protected]

We staan tot uw dienst.

U kunt uw bestelling op 3 manieren betalen:

Betaling via overschrijving

Zodra wij uw bestelling via de online shop, telefoon of fax ontvangen, sturen wij u een e-mail met onze bankgegevens en het totale te betalen bedrag. Om uw zending te versnellen, stuurt u ons het ontvangstbewijs voor de overdracht per fax naar het FAX-nummer dat u zal worden gegeven.

Bij de overdracht moet u de naam van de persoon of het bedrijf vermelden waaraan de bestelling wordt gefactureerd en het ordernummer (het nummer wordt verkregen op het einde van de verwerking van de bestelling en wordt automatisch toegewezen door het systeem).

Uw bank kan u een commissie in rekening brengen voor de overboeking, die het bedrag van uw bestelling kan verhogen.

 

Beveiligde betaling met credit- of debetkaart (SERVIRED)

De betaling gebeurt met een credit- of debetkaart.

De betaling is volledig veilig en u komt rechtstreeks bij de Bank terecht via beveiligde communicatie.

 

Betaling via Paypal met Krediet of Debet Kaart

De betaling gebeurt via Paypal Bank.

De betaling wordt gedaan door een e-mail te sturen naar [email protected].

Om een PayPal-rekening te openen hoeft u alleen een e-mailadres en een credit- of debetkaart te hebben. Registratie bij Paypal is gratis, eenvoudig en een veilige manier om online te betalen.

Algemene voorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de diensten die worden aangeboden door de volgende website www.monouso-direct.com die Envalia Group SL met CIF B64423833 Commerciële registratiegegevens: Mercantile Reg. Van Barcelona Volume 39513 Folio 93 Sheet B348548 REGISTRATIE 1 en fiscale afdeling in C/ Ciutat de Cartagena 29, P.I Fuente del Jarro 46980 Paterna (Valencia), ESPAÑA, zet door naar de gebruikers.

Voorwaarden acceptatie

De toegang of het gebruik op elke manier van deze website impliceert voor de gebruiker de openlijke aanvaarding van de volledige clausules opgenomen in de huidige gebruiksvoorwaarden die Envalia Group SL in staat is om op elk moment met een specifiek karakter, een gewijzigd karakter, inhoudelijk of complementair door de huidige gebruiksvoorwaarden vast te stellen. Bijgevolg zal het de verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn om zorgvuldig de huidige gebruiksvoorwaarden te lezen in elk moment dat hij zich aanmeldt op de website, omdat het zou kunnen hebben geleden wijzigt.

Het gebruik van bepaalde diensten die worden aangeboden aan de gebruikers zal de openlijke aanvaarding van de eigen voorwaarden die Envalia Group SL zal kunnen vaststellen met een specifiek karakter, wijzigen karakter, inhoudelijke of aanvullende door de huidige gebruiksvoorwaarden.

Object

Via de website maakt Envalia Group SL het mogelijk om gemakkelijk toegang te krijgen tot vele inhoud, diensten of producten die aan de gebruikers worden geleverd door Envalia Group SL of door derde aanbieders van diensten, inhoud of producten.

Envalia Group SL behoudt zich het recht voor om op elk moment de presentatie, de instellingen of de locatie van de website te wijzigen, evenals de diensten, inhoud of producten die in de website zijn opgenomen.

Toegangsvoorwaarden en gebruikers melden zich aan

De diensten van Envalia Group SL hebben geen kosten en zijn gratis voor gebruikers zonder dat ze zich hoeven in te schrijven als er geen aankoop wordt gedaan. Dat betekent dat je op de website kunt werken zonder gegevens of een wachtwoord in te voeren. Zelfs dit, zullen sommige website-onderdelen vragen om inschrijving en sommige geleverde diensten door Envalia Group SL of derde via de website zal worden onderworpen aan de betaling op de manieren die zijn bepaald in deze bijzondere voorwaarden.

Wanneer diensten worden geleverd door Envalia Group SL en u moet persoonlijke gegevens opgeven door u aan te melden, moet de gebruiker de oprechtheid, nauwkeurigheid en authenticiteit ervan garanderen. Om deze effecten, zal de gebruiker verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de volledige informatie die aan Envalia Group SL wordt gegeven. Envalia Group SL zal de behandeling van de gegevens doen zoals het heeft vastgesteld in de Privacy Policy sectie.

Om toegang te krijgen tot de diensten van de website moeten minderjarigen toestemming hebben van hun ouders, begeleiders of wettelijke vertegenwoordiger die verantwoordelijk zijn voor de handelingen van minderjarigen. De volledige verantwoordelijkheid ligt bij deze mensen die verantwoordelijk zijn voor minderjarigen in alles wat te maken heeft met inhoud of internetinformatie op een manier die soms niet geschikt is voor minderjarigen. Het beperken van sommige toegangen is noodzakelijk om problemen met de handelingen van minderjarigen te voorkomen.

Gebruik van de website

De gebruiker compromitteert zich om een geschikt en legaal gebruik van de website te maken, waarbij de huidige wet, gebruiksvoorwaarden, bijzondere voorwaarden, moraal, ethiek en openbare orde worden nageleefd.

De gebruiker zal de volgende aspecten niet doen:

 1. Maak een ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de Portal en/of de inhoud voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze gebruiksvoorwaarden, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze het normale gebruik van diensten, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die zijn opgeslagen in enige computerapparatuur kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of voorkomen.
 2. Toegang of poging tot toegang tot middelen of beperkte gebieden van het portaal, zonder dat aan de voorwaarden voor een dergelijke toegang wordt voldaan.
 3. Het veroorzaken van schade aan de fysieke of logische systemen van het Portaal, zijn leveranciers of derden.
 4. Introduceer of verspreid computervirussen of andere fysieke of logische systemen op het netwerk die schade kunnen veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van de Provider, zijn leveranciers of derden.
 5. Pogingen tot toegang, gebruik en/of manipulatie van de gegevens van de Provider, derden-aanbieders en andere Gebruikers.
 6. Reproduceer of kopieer, distribueer, laat publieke toegang toe via elke vorm van publieke communicatie, transformeer of wijzig de inhoud, tenzij geautoriseerd door de houder van de corresponderende rechten of het wettelijk toegestaan is.
 7. Verwijder, verberg of manipuleer de notities over intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere gegevens die de rechten van de Aanbieder of derden die in de inhoud zijn opgenomen, identificeren, evenals de technische beschermingsmiddelen of enige informatiemechanismen die in de inhoud kunnen worden ingevoegd.
 8. Verkrijg en probeer de inhoud te verkrijgen met behulp van andere middelen of procedures dan die welke, afhankelijk van het geval, voor dit doel beschikbaar zijn gesteld of uitdrukkelijk zijn aangegeven op de webpagina's waar de inhoud zich bevindt of, in het algemeen, van die welke gewoonlijk op het internet worden gebruikt om geen risico van beschadiging of onbruikbaarheid van het portaal en/of de inhoud in te houden.
 9. In het bijzonder, en louter indicatief en niet uitputtend, verbindt de Gebruiker zich ertoe om geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto's, opnames, software en, in het algemeen, alle soorten materiaal dat aan derden over te dragen, te verspreiden of ter beschikking te stellen:

 

 1. Het is op enigerlei wijze in strijd met de grondrechten en de openbare vrijheden die grondwettelijk, in de internationale verdragen en in de rest van de wetgeving worden erkend, of deze worden veronachtzaamd of geschonden.
 2. Het oproept, aanspoort of bevordert criminele, denigrerende, lasterlijke, beruchte, gewelddadige of, in het algemeen, in strijd met de wet, de goede zeden en de algemeen aanvaarde goede praktijken of de openbare orde.
 3. Discriminerende handelingen, houdingen of gedachten op basis van geslacht, ras, godsdienst, overtuiging, leeftijd of toestand opwekken, aanzetten of bevorderen.
 4. Producten, elementen, berichten en/of diensten die crimineel, gewelddadig, beledigend, schadelijk, vernederend of in het algemeen in strijd met de wet, de goede zeden en de algemeen aanvaarde goede praktijken of de openbare orde zijn, opnemen in, beschikbaar stellen voor of toegankelijk maken van deze producten, elementen, berichten en/of diensten.
 5. Een onaanvaardbare toestand van angst of vrees opwekken of kunnen opwekken.
 6. Het aanzetten of aanzetten tot gevaarlijke, risicovolle of schadelijke praktijken voor de gezondheid en het psychisch evenwicht.

 

Industriële en intellectuele eigendom

De gebruiker erkent en aanvaardt de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud of op alle andere aspecten van de website (met inbegrip van branding, logo's, commerciële namen, teksten, beelden, grafieken, video's...). Deze zijn exclusief eigendom van Envalia Group SL of van derden die het exclusieve recht hebben om ze te gebruiken in het economische verkeer.

In elk geval dat een Gebruiker of een derde partij van mening is dat de inhoud van de Portal die eigendom is van de Provider inbreuk maakt op hun intellectuele of industriële eigendomsrechten, moeten zij een mededeling sturen naar de mail (info (at) monouso.es); met de volgende informatie:

 1. -Naam en achternaam, postadres en e-mailadres van de betrokken partij of, in voorkomend geval, van de persoon die bevoegd is om namens hem of haar op te treden, met vermelding van de titel waaronder hij of zij de vertegenwoordiging vertegenwoordigt (hierna: de eiser).
 2. -Verklaring van de eiser waarin hij beweert de eigenaar te zijn van de rechten die zouden zijn geschonden, met inbegrip van zijn handtekening, fysiek of digitaal.
 3. - Nauwkeurige beschrijving van de inhoud die beschermd wordt door de intellectuele-eigendomsrechten waarop inbreuk zou worden gemaakt, evenals de exacte locatie ervan binnen het portaal.
 4. - Uitdrukkelijke verklaring van de eiser dat het gebruik van de inhoud is gemaakt zonder toestemming van de eigenaar van de beweerdelijk geschonden rechten.

 

Copyright

Inhoud, teksten, foto's, ontwerpen, logo's, afbeeldingen, video's, animaties, records, computerprogramma's, lettertypes en in het algemeen elke intellectuele creatie die in deze website is opgenomen, maakt de website als een globaal multimediale werk beschermd met het auteursrecht geregeld door de wet als intellectueel eigendom.

Persoonlijk gebruik

Envalia Group SL geeft de gebruikers toestemming om de inhoud of de ingevoegde elementen van de website te gebruiken, te bekijken, af te drukken, te downloaden, op te slaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, privé en niet lucratief, altijd met inachtneming van het auteursrecht. Het is verboden het gebruik ervan voor enige illegale actie en zonder toestemming van Envalia Group SL, zelfs als het een juridische actie is. 

Handelingen behoud

De gebruiker van de website compromitteert zich om de aangekondigde rechten te respecteren en om elke handeling te vermijden die de website zou kunnen beschadigen, met behoud van Envalia Group SL de oefening om juridische acties te starten voor de verdediging van zijn eigen rechten, intellectuele en industriële.

Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheden

Envalia Group SL garandeert niet de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de website of van de andere websites waarmee een link is gemaakt.

De Provider is in geen geval verantwoordelijk voor enige schade die hieruit kan voortvloeien:

 1. Het gebrek aan beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Portal of van die andere sites waarmee een Link is gemaakt.
 2. De onderbreking van de werking van het Portaal of computerstoringen, telefoonstoringen, verbrekingen, vertragingen of blokkades als gevolg van gebreken of overbelasting van telefoonlijnen, van het internetsysteem of van andere elektronische systemen die in de loop van de werking van het Portaal worden geproduceerd.
 3. Het gebrek aan geschiktheid van het Portaal voor de specifieke behoeften van de Gebruikers.
 4. Andere schade die door derden kan worden veroorzaakt door ongeoorloofde interferentie buiten de controle van Envalia Group SL.
 

Privacy en veiligheid bij het gebruik van de website en de diensten

Envalia Group SL garandeert niet dat er geen virussen of andere elementen in de website aanwezig zijn die door derden buiten Envalia Group SL worden geïntroduceerd en die wijzigingen kunnen veroorzaken in de fysieke of logische systemen van de Gebruikers of in de elektronische documenten en bestanden die in hun systemen zijn opgeslagen.

Envalia Group SL neemt verschillende beschermingsmaatregelen om de website en de inhoud te beschermen tegen computeraanvallen van derden. Envalia Group SL garandeert echter niet dat onbevoegde derden geen toegang kunnen krijgen tot het soort gebruik dat de Gebruiker van de website maakt of tot de voorwaarden, kenmerken en omstandigheden waarin dat gebruik plaatsvindt. Bijgevolg zal Envalia Group SL in geen geval verantwoordelijk zijn voor enige schade die kan voortvloeien uit dergelijke ongeoorloofde toegang.

Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid voor de inhoud

Envalia Group SL is in geen geval verantwoordelijk voor enige schade die hieruit kan voortvloeien:

 1. Schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan het gebrek aan wettigheid, betrouwbaarheid, nut, waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud.
 2. De ongeschiktheid voor enig doel en de teleurstelling van de verwachtingen die door de inhoud worden gewekt.

 

Gegarandeerde producten Verworven en retourgarantie

Onze firma aanvaardt de terugzending van de producten indien de klant de volgende voorwaarden respecteert:

De bedoeling van de terugzending moet binnen 14 dagen kenbaar gemaakt worden en dit moet gebeuren via e-mail naar [email protected].

Het product moet kunnen worden doorverkocht en moet zijn originele staat en de originele doos en etiketten behouden. Als u niet in staat bent om het product in de originele doos te doen, moet u er een gebruiken met vergelijkbare voorwaarden voor de bescherming van de producten en het terugsturen naar Envalia Group SL van de verpakking in perfecte staat.

Het product moet zijn originele staat behouden, wat betekent dat het niet gebruikt, gewassen, gewijzigd of andere aspecten als verloren gegane stukken of andere aspecten.

Als juridische aspecten nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de producten die zich in deze twee staten bevinden:

 • Producten die op maat gemaakt zijn, behalve die met productie-imperfecties.
 • Verpakkingen die open zijn vanwege de hygiënische omstandigheden.

Als een klant een product wil retourneren omdat het hem niet bevalt, moet de klant zelf de transportkosten betalen.

Als u geen transportkosten heeft betaald bij uw aankoop, moet u bij aankomst van het product in ons magazijn de kosten ervan betalen. De kosten voor 5Kg is 10,50€ en voor 20Kg is 14,50€ per doos.

Als uw bestelling zonder transportkosten is wanneer we uw producten hebben gecontroleerd, zullen we geen kosten voor u in rekening brengen.

U moet zich ervan bewust zijn dat onze producten in een winkel worden getoond, zodat ze een beetje kunnen afwijken van de foto's of uw eerste indrukken. Wees er zeker van dat het product is wat u wilt kopen, want we nemen geen verantwoordelijkheid als dit gebeurt met betrekking tot uw aankoop.

Voor meer informatie kunt u onze retourvoorwaarden lezen.

Gegevensbescherming

MonoUso bereikt met de huidige wet op de gegevensbescherming, in het bijzonder met de Spaanse kaderwet 15/1999, 13 december, de bescherming van persoonsgegevens en het Koninklijk Besluit 1720/2007, 21 december, dat de verordening goedkeurt op basis waarvan de genoemde kaderwet is ontwikkeld. MonoUso geeft de volledige contactinformatie door aan de klanten, zodat zij hun recht op toegang, rectificatie en intrekking van informatie kunnen uitoefenen, dat door de geldende wetgeving wordt gegarandeerd.

 

Verbod op ongevraagde commerciële communicatie via e-mail

De gebruiker verbindt zich ertoe dit niet te doen:

 1. Gegevens van de Gebruikers te verzamelen voor reclamedoeleinden en om reclame van welke aard dan ook en mededelingen voor verkoop of andere commerciële doeleinden te sturen zonder hun voorafgaande verzoek of toestemming.
 2. Geen andere ongevraagde berichten te sturen of vooraf toestemming te geven aan een veelheid van personen.
 3. Het verzenden van ongevraagde of eerder gegeven toestemming voor elektronische berichtketens.
 4. Gebruik distributielijsten die toegankelijk zijn via de Diensten.
 5. Gegevens uit distributielijsten beschikbaar stellen aan derden, voor welk doel dan ook.
 6. Gebruikers of derden die betrokken zijn bij de ontvangst van ongevraagde berichten die gericht zijn aan een veelheid van mensen, kunnen de Aanbieder hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar het volgende adres.

 

Wijziging en beëindiging van de Diensten

Aangeboden website en andere diensten hebben in eerste instantie een ongedefinieerde periode. Envalia Group SL behoudt zich echter het recht voor om de geleverde diensten (geheel of gedeeltelijk) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of af te ronden. Envalia Group zal proberen dit te communiceren, zelfs als dit niet het geval is.

Toepasselijk recht

Beide partijen onderwerpen zich als ze conflicten willen oplossen en zich willen terugtrekken uit een ander wetboek, rechtbank of tribunaal van het gebruikersadres. Evenals een online vertrouwen en in ethische termen in het geval van controverses met betrekking tot contractuele of online reclame aspecten, gegevensbescherming, bescherming van minderjarigen en toegankelijkheid.

Voor meer informatie

Telefoon: +34 910 052 628 / +34 931 158 455

E-mail: [email protected]